موزیکیا تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

دانلود آهنگ یل دادا یلون دادا برار سر پهلون دادا مجید حسینی

یل دادا یلون دادا برار سر پهلوون دادا

همه جا تی صحبته پلنگ مازرون دادا

اما سر جنگ بازی خیلی خیلی روانیه

ونی نوم توپ چمر هاکرده تو کل مازرون

آهنگ یل دادا یلون دادا برار سر پهلون دادا

Download New Song BY : Majid Hosseini – Yal Dada / And lyrics

دانلود آهنگ مجید حسینی یل دادا یلون دادا برار سر پهلون دادا

متن آهنگ یل دادا یلون دادا برار سر پهلون دادا مجید حسینی

اما سر جنگ بازی خیلی خیلی روانیه ●♬♩
ونی نوم توپ چمر هاکرده تو کل مازرون ●♬♩
امه افتخاره نامردا ره ندنه امون * ●♬♩
امه شهر صد تا چودار داره هزار تا پهلوون ●♬♩
می براری اسم اینه کل ونِه دشمنی زبون* ●♬♩
یل دادا یلون دادا برار سر پهلوون دادا* ●♬♩
همه جا تی صحبته پلنگ مازرون دادا ●♬♩
تی وجود امه محل مثل ستونه آ برار ●♬♩
شیری جور نعره بکش دشمنی دل نییره قرار ●♬♩
اگه کل بد خواهون قطار قطار بیین می ور ●♬♩
همه دست به چو بوون صد تا سوار بین می ور ●♬♩
مره زنجیر هاکنن تنها مره گیر هاکنن** ●♬♩
همه دست به تیر بون هوار هوار بیین می ور ●♬♩
تره دارمه غم ندارمه منی سرداری برار ●♬♩
می جلودار تو واشی می پشته کل پازوار ●♬♩
یل دادا یلون دادا یل دادا یلون دادا برار سر پهلوون دادا ●♬♩

♪●♫●♩●♪.♫.♪●♩●♫●♪

مجید حسینی یل دادا یلون دادا برار سر پهلون دادا

نظر خود را در مورد آهنگ بنویسید ...